Členství - členská přihláška

Jestliže se chcete stát ČLENEM organizace Podané ruce, z. s. nezapomeňte si přečíst stanovy spolku, kde naleznete kromě jiného svá práva a povinnosti. Po zaplacení členského příspěvku (300,- Kč) vyplňte členskou přihlášku (ke stažení na této stránce) zašlete ji společně s kopii dokladu o provedené platbě na adresu kanceláře, a tím se stáváte naším členem.

  • Členství roční / 300,- Kč / osoba (pro stávající členy platí / úhradit platbu nejpozději do 31. 3. daného roku)

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.: 2701210309/2010 (poplatky, čl. platby aj.)

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek