Canisterapeutický (CT) seminář

Canisterapeutický (CT) seminář je povinný pro nové zájemce o PTCTP, ale zárověń se na něj mohou hlásit i zkušení CT dobrovolníci nebo široká laická či odborná veřejnost, kterou téma zooterapie zajímá (personál zařízení, studenti ...).

 

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se k PTCTP u naší organizace hlásí poprvé, je povinný také CT seminář. Proškolení  na námi pořádaném CT semináři a úspěšné absolvování PTCTP je u naší organizace povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy (tj. proškolený psovod + jeho speciálně otestovaný pes)

CT seminář i PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (duben + září). V sobotním dni probíhá již od ranních hodin CT seminář. PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a násleně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsleků a předáním zkouškových certifikátů.

 

Obsolventi CT semináře obdrží účastnícký list.

  • Cena semináře je 700 Kč / osoba.
  • POZOR! Výhody členství! Od 24. 3. 2018 platí, že jdeli člen na CT seminář v rámci CT víkendu podruhé a více, je platba 500 Kč / osoba.

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.: 2701210309/2010 (poplatky, čl. platby aj.)

 

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek