Canisterapeutický (CT) seminář

 

Přihláška CT seminář (pro vyplnění ručně) vzor od 7-2018.docx (227156)

Přihláška CT seminář (pro vyplnění v PC) vzor od 7-2018.docx (227913)

Canisterapeutický (CT) seminář je povinný pro nové zájemce o PTCTP, ale zárověń se na něj mohou hlásit i zkušení CT dobrovolníci nebo široká laická či odborná veřejnost, kterou téma zooterapie zajímá (personál zařízení, studenti ...).

 

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se k PTCTP u naší organizace hlásí poprvé, je povinný také CT seminář. Proškolení  na námi pořádaném CT semináři a úspěšné absolvování PTCTP je u naší organizace povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy (tj. proškolený psovod + jeho speciálně otestovaný pes)

Pokud si již zkušený canisterapeut - psovod nechává otestovat pro canisterapii dalšího psa, pak je toto složení týmu považováno jako tým nový, tudíž musí přistoupit k PTCTP (za poplatek 400,- Kč), ale už bez povinnosti účasti na CT semináři.

CT seminář i PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (duben + září). V sobotním dni probíhá již od ranních hodin CT seminář. PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a násleně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsleků a předáním zkouškových certifikátů.

 

Obsolventi CT semináře obdrží účastnícký list.

  • Cena semináře je 700,- Kč / osoba.

 

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.: 2701210309/2010 (poplatky, čl. platby aj.)

 

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek

 

Přihláška CT seminář ke stažení.doc (206848)