Zkušební řád Podané ruce, z. s.

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO CANISTERAPII.pdf

 

Se zkušebnímí řádem naší organizace se musí pečlivě seznámit každý, kdo chce absolvovat povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP) u nás.

Potencionální zájemce o PTCTP si připravuje svého psa sám, a to dle uvedeného zkušebního řádu. Doporučujeme přípravu nijak nepodceňovat a "vypilovat" jednotlivé body zk. řádu ve spolupráci s kynologickým klubem z vašeho okolí.