Informace o organizaci

Projekt organizace "Podané ruce, z. s." je zaměřen na poskytování kvalitní canisterapeutické (CT) služby dětem a mladým lidem s handicapem a seniorům.

Organizace byla s touto ideou, pomáhat prostřednictvím speciálně vedených a testovaných psů potřebným, založena 12. 4. 2000.

 

Cíl projektu

CANISTERAPIE (CT) – je léčebné využití pozitivního vlivu psa na člověka. Canisterapeutický pes pomáhá klientům k odreagování, motivuje je ke zvýšené tělesné aktivitě, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, odbourává úzkost, pocity osamění, deprese a stresu, poskytuje pocit bezpečí a jistoty. CT přispívá k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě osob s mentálním, fyzickým či sociálním handicapem. Přítomnost CT týmu je pro klienty něčím nevšedním, jedinečným. Běžný, denní režim je mnohdy pro obyvatele daných zařízení stereotypní, ale s příchodem CT týmu jako by život v budově ožil.

 

Jsme průkopníky canisterapeutické pomoci v Moravskoslezském kraji. Na základě letitých praktických zkušeností se nám podařilo ustanovit jistá pravidla uvnitř CT projektu, která zaručují kvalitu naší CT služby. Poskytujeme i poradenské a preventivní činnosti. Jsme oprávněni pořádat Povahové testy CT psa za účelem výběru vhodných psů. Realizujeme odborné semináře z důvodu proškolení nových dobrovolníků. Dílčím projektem je proto každoroční realizace „Povahových testů canisterapeutických psů“ (PTCTP), odborných seminářů a přednášek. Organizace dbá na to, aby koordinace poskytované CT služby byla efektivní a profesionální.

CT týmy, které v terénu koordinujeme a vysíláme na základě poptávky za klienty, jsou členy naší organizace. Naši dobrovolníci jsou v CT problematice proškoleni na odborných seminářích, které za tímto účelem každoročně pořádáme. CTT musí úspěšně absolvovat námi realizované „Povahové testy canisterapeutického psa“ (PTCTP) a co dva roky přistoupit k přetestování (max. platnost certifikátu je 2 roky).

Má-li proškolený člen naší organizace způsobilého psa v dobré fyzické kondici, bez zjevného onemocnění a s platnou CT certifikací, poskytuje CT službu ve svém volném čase a dle svých možností. 

Prioritou námi poskytované canisterapie je, aby běžela v dosavadní kvalitě u stávajících klientů a dařilo se nám pro realizaci projektu získávat cílenou koordinací i v budoucnu nové dobrovolníky. Na základě naší evidence požadavků o CT službu víme, že o zooterapeutickou formu pomoci dětem s handicapem a seniorům je ze strany veřejnosti stále velký zájem.