Informace k platbám

 

Pro identifikaci Vaší platby uveďte do pozn. uveďte jméno osoby, za koho je platba provedena, a co platíte (seminář, zkoušky, členství aj.).

 

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.: 2701210309/2010 (poplatky za CT zkoušky, seminář, čl. platby aj.)

 

Účet organizace: 19-3763330247/0100 (dotace atd.)

 

Adresa sídla organizace:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Zborovská 465

738 01 Frýdek-Místek

 

Poštovní adresa - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek


POZOR! Ke všem přihláškám přikládejte kopii Vaší provedené platby.

Za účelem poštovní korespondence využívejte adresu kanceláře.

 

POZOR! Od 1. 6. 2017 platí níže uvedené poplatky!

  • 300 Kč / roční členství (stávající člen musí uhradit nejpozději do 31. 3. daného roku).
  • 700 Kč / odborný seminář CT v rámci CT víkendu (povinný pro nové absolventy PTCTP) určen také široké veřejnosti.

ČLEN

  • 400 Kč / PTCTP (prvně testovaný členský tým nebo tým ve změněném složení / tj. zkušený a proškolený CT dobrovolník / člen + nový pes).
  • 200 Kč / PTCTP - O (přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení a splnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně).
  • 400 Kč / PTCTP - O (přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně).

NEČLEN

  • 500 Kč / PTCTP (prvně testovaný  tým nebo tým ve změněném složení / tj. zkušený a proškolený CT dobrovolník + nový pes).
  • 300 Kč / PTCTP - O (přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení a splnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně).
  • 500 Kč / PTCTP - O (přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně).

VYSVĚTLIVKY

PTCTP = povahové testy canisterapeutického psa (hovorově se říká ... CT zkoušky)

PTCTP - O = povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (tj. pravidelné přetestování CT týmu co dva roky)

CT = canisterapie (canisterapeutický)

CTT = canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod / dobrovolník + otestovaný pes pro canisterapii)

CTP = canisterapeutický pes (pes,který úspěšně absolvoval PTCTP)

člen = člověk který řádně odevzdá vyplněnou a podepsanou čl. přihlášku, platící řádně každoroční členství v organizaci "Podané ruce, z.s.", řídí se stanovami organizace a dokládá CT výkazy o své aktivní činnosti, přičemž se podílí na celoroční činnosti organizace, její propagaci a prezentaci atd.