Informace k platbám

 

Pro identifikaci Vaší platby uveďte do pozn. jméno osoby, za koho je platba provedena, a co platíte (seminář, zkoušky, členství aj.).

 

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.

2701210309/2010 

(poplatky za CT zkoušky, seminář, čl. platby aj.)

 

Adresa sídla organizace:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Zborovská 465

738 01 Frýdek-Místek

 

Poštovní adresa - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek


POZOR! Ke všem přihláškám přikládejte kopii Vaší provedené platby.

Za účelem poštovní korespondence využívejte adresu kanceláře.

Ceník s platností od 24. března 2018:

První CT zkoušky

  • PTCP          500,00 Kč NEČLEN (vztahuje se i pro zkušeného psa s novým psovodem a pro přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně).
  • PTCP          400,00 Kč ČLEN (vztahuje se i pro zkušeného psa s novým psovodem a pro přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně v daném roce) POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok. 

 

Obnovovací CT zkoušky

  • PTCP-O          300,00 Kč NEČLEN
  • PTCP-O          200,00 Kč ČLEN

 

Vzdělávání

  • seminář           700,00 Kč (nečlen, člen - první účast), odborný seminář CT v rámci CT víkendu (povinný pro nové absolventy PTCTP) určen také široké veřejnosti.
  • seminář           500,00 Kč (ČLEN - každá další účast)
  • členství             300,00 Kč (stávající ČLEN musí uhradit nejpozději do 31. 3. daného roku).

 

VYSVĚTLIVKY

PTCTP = povahové testy canisterapeutického psa (hovorově se říká ... CT zkoušky)

PTCTP - O = povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (tj. pravidelné přetestování CT týmu co dva roky)

CT = canisterapie (canisterapeutický)

CTT = canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod / dobrovolník + otestovaný pes pro canisterapii)

CTP = canisterapeutický pes (pes,který úspěšně absolvoval PTCTP)

člen = člověk který řádně odevzdá vyplněnou a podepsanou čl. přihlášku, platící řádně každoroční členství v organizaci "Podané ruce, z.s.", řídí se stanovami organizace a dokládá CT výkazy o své aktivní činnosti, přičemž se podílí na celoroční činnosti organizace, její propagaci a prezentaci atd.