Monika Olbrechtová

koordinátor canisterapie

(pověřění - samostatně zastupovat spolek navenek i před úřady)

Kontakt: 777 260 110

monika.olbrechtova@podaneruce.eu

Monika Olbrechtová

koordinátor canisterapie

Od 16.2.2009 působí v organizaci Podané ruce, z. s. (dříve o.s.) jako koordinátor canisterapie. Je to jediný zaměstnanec celého canisterapeutického projektu. Je jednou ze zakládajících členek sdružení. Jako koordinátor celý canisterapeutický projekt řídí, zpracovává projektové žádosti atd. Aktivně se věnuje canisterapii, prezentuje organizaci na akcích a přednáší o canisterapii pro odbornou i laickou veřejnost. Ve svém volném čase „pracuje“ v rámci canisterapie jako dobrovolník.