Přijďte v sobotu 21. 1. 2017 na akci ČEZ City cross do Auly Gong, Ostrava – Vítkovice

13.01.2017 13:35

Už tutot sobotu! 21. 1. Charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej Pohybem

ČEZ Energy Zona, kde si užijete spoustu zábavy, můžete vyhrát dárky a ještě můžete díky Aplikaci EEP nebo oranžovým kolům pomáhat svým pohybem! Nadace ČEZ ujetou vzdálenost na oranžových kolech ihned přepočítá na peníze, které předá dobročinným organizacím, tentokrát konkrétně i CANISTERAPII, kterou poskytuje už téměř 17let naše oragnizace Podané ruce, z. s..

Více zde: www.citysprint.cz/

V 10hod bude zahájeno šlapání a finální šlápnutí proběhne cca v 17:30h.

Předání symbolických šeků bude cca v 18hod.

Dostavte se a šlápněte do pedálů pro účely CANISTERAPIE, pojďte do toho s námi, bude legrace!

Podle výše finančních prostředků bychom dar použili na označení dobrovolníků canisterapie (trička, vesty). Označení dobrovolníků je důležité hlavně pro klienty pro bezpečné rozpoznání našich canisterapeutických týmů. V případě získání vyšší částky bychom ji využili jako příspěvek k již získaným prostředkům na zakoupení automobilu k zajištění větší dostupnosti canisterapie.

 

DĚKUJEME