Den pro sociální služby Český Těšín

12.06.2012 00:00

Město Český Těšín, odbor sociální ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a spolupracujícími organizacemi:

CAR CLUB s. r. o, Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna, Centrum sociálních služeb Český Těšín, p. o., Dětský domov a školní jídelna Frýdek-Místek,  p. o., Dobrovolnické centrum ADRA, Charita Český Těšín, Klub Marie Třinec, Klub Parkinson Ostrava, MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, MODRÝ KŘÍŽ V ČESKÉ REPUBLICE o. s., Nemocnice Český Těšín, a. s.,  Občanské sdružení AVE, Občanské sdružení Trianon, Občanské sdružení DOTEK, ONKO - Naděje, PODANÉ RUCE, o. s., POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ“, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Slezská diakonie, střediska: Bethel, Eben-Ezer, Eden, Lydie, Rút, Tabita a dobrovolnické centrum, SLEZSKÁ HUMANITA, o. s., Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., Středisko Rané péče SPRP Ostrava, Stannah s. r. o., TYFLOSERVIS, o. p. s., VECOM zdvihací zařízení s.r.o.,

pro Vás pod záštitou starosty města Ing. Víta Slováčka připravilo:

„Den pro sociální služby a související aktivity města Český Těšín“, akce se uskuteční dne 12.06.2012 od 10:30 do 15:30 hodin na náměstí ČSA, Český Těšín a ve velké zasedací místnosti, III. poschodí budovy radnice.

 

Nabízíme Vám možnost:

  • seznámit se s nabídkou pomoci poskytovatelů sociálních služeb a spolupracujících organizací,
  • prohlédnout si a vyzkoušet ortopedické a kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným zdravotním postižením,
  • podstoupit zdarma měření krevního tlaku a pulsu, stanovení BMI, měření podílů tuků v organismu a měření cukru v krvi,
  • shlédnout praktickou ukázku polohování a rehabilitace imobilních osob,
  • získat radu ve složitých životních situacích,
  • vyzkoušet si, jak se žije lidem s handicapem,
  • shlédnout kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb, dětí, žáků a studentů, 
  • nakoupit výrobky uživatelů sociálních služeb,
  • inspirovat se k volbě budoucího povolání.

 

Hlavní program: náměstí ČSA

10.30           „Mažoretky“ - vystoupení dětí  DDM Hrabinská, Český Těšín, p.o.
10.35           Zahájení za účasti Ing. Víta Slováčka

                    Informace o průběhu akce

10.40           Nabídka služeb a činnosti: Občanské sdružení Trianon;ONKO-Naděje, sdružení onkologických pacientů

10.55           „Aerobic“ - vystoupení dětí  DDM Hrabinská, Český Těšín, p.o.

11.00           Nabídka služeb a činnosti: MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

                    „Cesta kolem světa“ vystoupení dětí MŠ Slezské diakonie

11.15            Nabídka služeb a činnosti: Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o.

                    „Stará řemesla“ - vystoupení uživatelů Centra sociálních služeb Český Těšín, p.o. společně s dětmi ZŠ a MŠ Masarykova

11.35           Nabídka služeb a činnosti: Charita Český Těšín 

„Zpěváci z Komety“ pěvecké vystoupení dětí z Charitního střediska Kometa v Karviné

11.50           Nabídka služeb a činnosti: Slezská diakonie

                              „Mach a Šebestová aneb není konec telefonním sluchátkům Čechách“ – představení dětí střediska Lydie            

12.15                     Nabídka služeb a činnosti: Modrý kříž v ČR; Občanské sdružení AVE

12.30                     „Taneční mix“ -  vystoupení uživatelů Dětského domova a školní jídelny Frýdek-Místek, p. o.

12.40            Nabídka služeb a činnosti: Podané ruce, o. s.

                    „Tanec s pejskem“ – Podané ruce, o. s. – canisterapie

12.55                     Nabídka služeb a činnosti:Klub Parkinson Ostrava

13.00           Ocenění nominovaných pracovníků v sociálních službách za účasti starosty města Ing. Víta Slováčka

13.30           Nabídka služeb a činnosti: Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná a manželská poradna Karviná -  „Rozhovor s pěstouny“

13.40                     „Už ty pilky dořezaly a Šla Nanynka do zelí“ – vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny Frýdek-Místek, p.o.

13.50                     Nabídka služeb a činnosti: Občanské sdružení Dotek;Dobrovolnické centrum ADRA

14.05                     „Životní osudy“ - vystoupení uživatelů střediska Slezské diakonie Eben-Ezer

14.20                     Nabídka služeb a činnosti: MO Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Český Těšín;Slezská humanita

14.35                     „Aerobic – Saxána“ – vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny Frýdek-Místek, p.o.

14.40           Nabídka služeb a činnosti: Středisko rané péče SPRP Ostrava; Klub Marie Třinec

14.50           „Zumba“ – vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny FM, p.o.

15.00           Losování výherce „Dárkového šeku“

15.20                     „Aerobic“ – vystoupení dětí Dětského domova a školní jídelny FM, p.o.

15.30           Závěr

Doprovodný program: velká zasedací místnost ve III. poschodí MěÚ

Praktická ukázka správného polohování imobilních osob. Nácvik povedou fyzioterapeuti  a všeobecné sestry z nemocnice, návštěvníci mohou klást otázky, týkající se jak rehabilitačního ošetřovatelství, tak   i rizik, která hrozí klientům dlouhodobě upoutaným na lůžku. K dispozici budu edukační materiály, které se polohování a rizika imobility týkají. Mediální prezentace služeb.

Doprovodný program: náměstí ČSA

Měření krevního tlaku a pulsu, stanovení BMI, měření podílů tuků v organismu, měření cukru v krvi. Aktivity pro děti i dospělé u jednotlivých stánků.

Změna programu vyhrazena

 

program