Eliška a Nero z Fulneku

18.07.2018 15:48

Čas nám přidal mnoho let,

od doby, kdy jsem si 22. 2. 2002 přivezla 3.měsiční štěně, pejska Nera z útulku v Ostravě-Třebovicích.  Následoval důsledný výcvik a celkem 6 canisteraupetických zkoušek. V roce 2005, po jeho zkoušce, došlo k těžké otravě. Bojovali jsme tři o Nerův život, pan doktor Dvořák, sestřička Vaňková a já. Věřím, že za pomoci Boží jsme to zvládli. Nero pracoval 12 let s postiženými a nemocnými v zámku

v Nové Horce. V domově pro seniory v Butovicích, v Dětském domově ve Fulneku. V domově pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě.

 Posledních 7 a půl roků v Bílovecké nemocnici na Oddělení následné péče.

Pracoval pod záštitou neziskové organizace „Podané ruce, z. s.“ s centrálou ve Frýdku-Místku a také pro Adru Ostrava.

Dne 23. 6. 2018 jsme se po 17. létech zúčastnili setkání útulkových pejsků. U této příležitostí byla jeho práce oceněna. Obdržel velký Pohár a Diplom “Nejlepší senior 2018“.

Zásluhu na tomto ocenění má také pan doktor Miroslav Dvořák, sestřička Milena Vaňková z veterinární ordinace ve

Staré Vsi u Bílovce, také i Dáša a František Žurkovi z Fulneku, kteří nás na veterinu obětavě vozí.

Všem těmto dobrým lidem patří mé veliké poděkování!!!

Pejsek Nero dokázal za ty dlouhé roky rozzářit oči mnoha klientům, za kterými jsme docházeli. Dokázal potěšit a byl celá ta léta mým spolehlivým a věrným parťákem.

Závěrem říkám: Jsem hrdá na ty roky, kdy jsme docházeli za lidmi, kteří potřebovali pomoc.

Jsem hrda na svého pejska Nera a jsem ráda, že jsme mohli pomáhat…

 

Eliška Knězková - canisterapeutka, Fulnek

 

Podankový kolektiv od srdce paní Elišce i Nerovi gratuluje a děkuje za jejich obětavost a canisterapeutické nadšení!