Jarní konference o aktivitách a terapii s asistencí psů s mezinárodní účastí

17.03.2013 09:07

 

POZVÁNKA

Katedra sociálnej práce, Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
a
Výcviková škola Doggie, Bratislava

Vás srdečne pozývajú na

Jarnú konferenciu o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii) s medzinárodnou účasťou

s tematickým zameraním na Aktivity a terapiu s asistenciou psov - inovatívny prístup v pomáhajúcich profesiách

Miesto: Hotel Hrabovo, Ružomberok SVK
Dátum: 3. 5. 2013 - 4. 5. 2013
Vložné: 40 € (20 € pre ISIC a ITIC)
Registrácia: 3.5. o 9:30 v priestoroch recepcie
Otvorenie: 3.5. o 10:00 v prednáškovej sále
Ukončenie: 4.5. o 18:00

 

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na analýzu celého spektra problémov vymedzeného rámcom teórie a praxe aktivít a terapie s asistenciou psov, ako aj na zvýšenie kvality a odbornosti aktivít a terapie s asistenciou psov.

 

Prihlášky príjmame na e-mail doggie@doggie.sk
Garantky konferencie: PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. a Mgr. Jaroslava Bicková, Ph. D.
Koordinátor konferencie: Mgr. Juraj Ferko

Ubytovanie je možné priamo v hoteli Hrabovo. Propozície konferencie nájdete na www.doggie.sk

Bližšie informácie na https://www.doggie.sk/p/konferencia

Váš tím Doggie.sk

www.doggie.sk, doggie@doggie.sk

0911 768 561