3. canisterapeutický víkend 2011 je úspěšně za námi

05.10.2011 18:39

Ve dnech 10. a 11. září 2011 se v areálu Liščího mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm konal další, v pořadí třetí canisterapeutický víkend, jež pořádala organizace Podané ruce, o.s. v tomto roce a jehož hlavní náplní byly canisterapeutické zkoušky jak pro zcela nové týmy, které předstupovaly před zkušební komisi prvně, tak i pro ty, které již canisterapii vykonávají dlouhodobě s potřebou prodloužení platnosti osvědčení.
Součástí víkendové akce byl i tradiční seminář věnovaný canisterapii. Nováčci i zkušení canisterapeuti si krom velmi potřebných základů canisterapie (přednášela Bc. Helena Fejkusová – předsedkyně sdružení PR) vyposlechli velmi zajímavé přednášky na téma preventivní veterinární péče (MVDr. Petra Domesová), komunikace s klientem se specifickými potřebami (Bc. Irina Tkačová ), syndrom vyhoření u canisterapeutického týmu a jeho prevence (Ing. Olivie Bischofová) či shlédli v rámci prezentace psychologa Mgr. Mikoláše ukázky praktické canisterapie u dětských klientů.

V sobotu proběhlo přetestování / PTCTP-O, kterého se zúčastnilo 5 týmů.

Odpoledne bylo přistoupeno k první části canisterapeutických zkoušek 17ti nových týmů PTCTP-P.

Po přezkoušení poslušnosti pokračoval odborný seminář ( 19 účastníků). V průběhu celého dne panovala velmi příjemná přátelská atmosféra. Po náročném dni všichni s radostí ulehli a připravovali se na nedělní pokračování.

Neděle, která byla ve znamení hezkého slunného počasí, začala povahovými testy psa. Psovodi a jejich čtyřnozí parťáci byli zkušební komisí vystavováni situacím, které jsou v praktikování canisterapie v různých sociálních zařízeních zcela běžné – setkání s cizí osobou, s osobou s handicapem, kontrola dráždivosti a útlumu, reakce na hlouček cizích lidí, nepředvídané situace (křik, pád berlí, lekavé podněty), reakce na invalidní vozík a v neposlední řadě také polohování. Všichni si vedli moc dobře. Pevně věříme, že i oni objevili kouzlo canisterapie a byť se jedná o náročnou dobrovolnickou činnost, budou i oni tlapku v ruce rozdávat radost a pomoc těm, kteří to potřebují.

V neděli odpoledne pak byla akce po předání osvědčení o absolvování zkoušek všem úspěšným týmům ukončena. Již teď se těšíme na příště!