Veřejná sbírka


Probíhá veřejná sbírka na podporu a rozvoj CANISTERAPIE.

Číslo konta veřejné sbírky: 240 121 0307/2010 vedený u Fio banky, a.s.

  • Pořádající organizace: Podané ruce, z. s.
  • Čj.: MSK 59443/2017
  • Povolena: od 20. 6. 2017 na dobu neurčitou. 
  • Účel sbírky: úhrada osobních nákladů - mzda koordinátora canisterapie HPP, zkušební komise DPP a přednášejících v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů.

DĚKUJEME