Informace o nás

 

Organizace Podané ruce, o.s. vznikla 12. 4. 2000 za účelem použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě – CANISTERAPIE (CT) a aktivity se psem, podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti a podpory využívání psů ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handicapovaných.

 

V souladu s Novým občanským zákoníkem je od června r. 2014 správný název naší  organizace "Podané ruce, z. s."


Canisterapeutické týmy (CTT), které naše organizace školí a přezkušuje, pracují zejména na Moravě a ve Slezsku ale také v Čechách. Canisterapie je činnost, jež není zakotvena v legislativě a týmy ji vykonávají jako dobrovolnou činnost. Zájem ze strany sociálních, školských či zdravotnických zařízení je velký  a Podané ruce, z. s. se snaží "vychovávat" kvalitní canisterapeutické týmy, které by přinášely pomoc potřebným.

 

ČLENSTVÍ

Jestliže se chcete stát ČLENEM naší neziskové a nestátní organizace, vyplňte členskou přihlášku, kterou naleznete vlevo na této stránce a zašlete na adresu kanceláře. Po zaplacení členského přípěvku (300,- Kč) se stáváte naším členem. Nezapomeňte si také přečíst stanovy sdružení, kde naleznete kromě jiného svá práva a povinnosti.

 

Číslo účtu organizace: 2701210309/2010  

(členské příspěvky, sponzorské dary)  

 

Adresa sídla organizace:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Zborovská 465

738 01 Frýdek-Místek

 

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek