Den sociálních služeb v Havířově

07.06.2012 18:49

25. května se na náměstí v Havířově konal Den sociálních služeb. Prezentovalo se 27 organizací nabízejících různé služby, od domovů seniorů, přes asistenční služby, až po pomocná centra a volnočasové aktivity. Mezi zúčastněnými nechyběla ani naše nestátní nezisková  organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA, která zde prezentovala registrovanou terénní sociální službu osobní asistenci a organizace Podané ruce, o.s. poskytující canisterapii.
Já s psími holkami, Algidou a Dorinkou, dorazila na náměstí něco před desátou. Na náměstí se to hemžilo lidmi, všichni ještě dochystávali a zdobili svá stanoviště. Hledám to naše a vidím! Hned vedle pódia. Zatím je ticho, tak mne ani nenapadá, že za chvíli nebude. Pomáháme dozdobit stánek, holky se rozkoukávají po okolí a velice záhy budí pozornost. Po desáté se akce rozjede, z pódia se line hudba všech žánrů a dunění a bubny doslova otřásá našim stánkem. Psí pomocníci jsou zpočátku mírně nervózní, ale rychle se otrkají a ukazují kolemjdoucím, co všechno umí. Záhy máme u stánku hromadu lidí a tak je to po celý den. Popisujeme co canisterapie je, jak funguje, kdo se jí může věnovat, jak obtížné je složit zkoušky, co vše to obnáší, do jakých zařízení chodíme, jak často, s jakými výsledky a podobně. Veselé psí triky a tanečky obměkčují lidská srdíčka a tak se v naší sbírkové pokladničce pár korunek nasbíralo. Přestože byly holky moc šikovné, únava ze sluníčka, betonu a hlavně hluku se kolem třetí odpoledne dostavila. Začaly jsme tedy pomalu balit. Lidé se o naše činnosti hodně zajímali, rozdali jsme mnoho informačních letáčků, a tak věříme, že se nejen canisterapie, ale i osobní asistence opět dostane více pod kůži veřejnosti a i tato akce pomůže k osvětě a prezentaci. Děkuji kolegyním z OsA a těším se na další společnou akci!

 

Zapsala Lucie Kempná a psí pomocnice Algi a Dori.