Den sociálních služeb v Kopřivnici 1. 6. 2012

11.06.2012 19:07

Podané ruce, o.s. i organizační jednotka Podané ruce, o.s. – Projekt OsA se měly díky Městu Kopřivnice možnost účastnit Dne sociálních služeb.  Akce představila ty, které působí ve městě Kopřivnice a blízkém okolí. Patnáct organizací přiblížilo občanům města stávající služby, které mohou využívat nejen lidé s handicapy a senioři, ale i občané sociálně vyloučení či závislí na návykových látkách.
Zástupci organizací Adra, Centrum zdravotně postižených Moravskoslezského kraje, Charita, zámek Nová Horka, SONS, EFFATHA Nový Jičín, Slezská Diakonie, představitelé zdravotních pojišťoven, Klub Kamarád Kopřivnice a další po celý den ve velkém stanu nabízeli letáčky, hovořili o potřebnosti služeb.

Datum Dne sociálních služeb bylo zároveň datem Mezinárodního dne dětí. Jim byl také po celý den program určen. Soutěže, do kterých se děti zapojily, probíhaly až do odpoledních hodin .

I přes nepříznivé počasí jednotlivé stánky poskytovatelů sociálních služeb navštívilo poměrně velké množství lidí. Mnozí z nich se na nás obraceli o radu.

Jako poslední bod programu Dne sociálních služeb byla ukázka canisterapie, kterou prezentovaly canisterapeutické týmy Podaných rukou, o.s. Paní Helena  Fejkusová s Dafné  ( zlatý retrievr)

a paní Irina Tkačová s Annetkou, ( rovněž zlatý retrievr) předvedly na podiu v sále místního kulturního domu alternativní způsob léčby lidí s postižením a seniorů pomocí speciálně připravovaných a testovaných pejsků. Program měl ohlas zejména u dětí, které si mohly Dafné i Annetku pohladit, lehnout si s fenkami, podlézt je nebo se psem nechat i přeskočit.

Den sociálních služeb města Kopřivnice se vydařil, děti byly unavené ale spokojené.

Již nyní budeme přemýšlet, jak zpestříme tuto kopřivnickou akci v roce 2013. 

                                                                      

Za Podané ruce, o.s. –Projekt OsA Nikol Škarková