Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica

19.02.2012 10:27

Výkaz canisterapie 2011

Jméno zařízení  :

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca

pracovisko Horelica 18

 

Počty dětí, uveďte dle věkových kategorií:

0 - 5 let / .........

6 - 10 let   …………….2 klienti

11 - 14 let……………..4 klienti

15 - 18 let……………..3 klienti

nad 18 rokov……   …..40 klientov

 

Veková skupina  (6-10 rokov)

- počas canisterapie  dochádza k zníženiu hlučnosti detí, zvyšuje sa dĺžka udržania pozornosti. Úplne sa minimalizuje až odbúrava nezáujem o činnosť v skupine  (dieťa, ktoré žije vo svojom svete  prirodzene obrátilo pozornosť na svoje sociálne okolie- priamo pozoruje činnosť v skupine)

 

Veková skupina  (11-14 rokov)

- canisterapia pôsobí viacerými smermi:

1.     jednak udržiava disciplínu (znižuje hlučnosť detí, pôsobí ukľudňujúco, vyvoláva príjemnú atmosféru)

2.     pôsobí motivačne (pomáha udržiavať pozornosť pri rozvíjaní zmyslovej  výchovy, rozumovej výchovy – napr. rozlišovanie farieb, pomenovaní predmetov...)

3.     zapája i tie deti, u ktorých je mentálne postihnutie najťažšieho stupňa a ktoré sa bežne do aktivít nezapájajú vôbec (napr.  nadviažu fyzický kontakt dotykom,  udržiavajú očný kontakt...)

 

Veková skupina  (15-18 rokov)

- platí to isté, ako vo veková skupine  (11-14 rokov)

- veľký význam v tejto skupine má polohovanie. Keďže deti sú staršie,  stráca sa bojazlivosť a vedia si  viac vychutnať fyzickú prítomnosť canisterapeutických psov.  Výsledky sú obdivuhodné. U všetkých klientov bolo pozorovateľný  pocit šťastia a v jednom prípade u dievčaťa  po polohovaní sme všetci videli ladnú chôdza, pričom sa jedná o klientku s ťažkým mentálnym postihnutím ktorá má stuhnuté svalstvo a kŕčovitý pohyb končatín.

 

U všetkých skupín možno pozorovať pozitívne ladenie osobnosti počas canisterapie a prežívanie pocitu šťastia Spätne konštatujeme, že i  po uplynutí určitej doby pretrváva toto pozitívne ladenie v spomienkach.

 

Menom klientov Vám ďakujeme za spoluprácu

Mgr. Jaroslava Durčáková

sociálny pracovník