Jak přistupovat k handicapovaným lidem

04.05.2012 22:17

Ostrava 11. 4.  2012
Gymnázium Ostrava – Hrabůvka

 

V rámci Dne neziskových organizací a sociálních služeb přednášely studentům gymnázia v Ostravě – Hrabůvce téměř dvě desítky organizací, působící v sociální oblasti.

Zástupkyně Podaných rukou, o.s. seznámily studenty se dvěma způsoby, jak usnadnit život handicapovaným lidem. Canisterapie a osobní asistence byly náplní prezentace organizace. Prostřednictvím canisterapeutických týmů ve složení Helena Fejkusová s pejsekem Waldemarem a Monika Olbrechtová s fenečkou Kaily si studenti na vlastní kůži mohli vyzkoušet pozitivní působení psa, které pomáhá klientovi k odreagování, motivuje ho ke zvýšení fyzické aktivity, rozvíjí jemnou motoriku, odbourává úzkost, pocity osamocení, deprese a stresu. Právě tyto praktické ukázky canisterapie mohou mládeži více přiblížit dobrovolnickou činnost a motivovat je k práci v sociální oblasti.

Po této zdařilé akci se studenti dokáži lépe orientovat v sociálních službách. Vědí, že prostřednictvím nestátní neziskové organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA mohou získat pomoc pro své příbuzné a známé seniory či  handicapované lidi formou terénní sociální služby osobní asistence. A i přesto, že v sociální oblasti v současnosti chybí peníze, některé studenty tato budoucnost láká, což je dobře. „My hledáme samozřejmě naše nové potenciální nástupce, potřebujeme tu mladou krev a těm mladým lidem s handicapem je daleko bližší, když jim pomůže někdo z těch studentů, někdo z těch mladých lidí,“ říká ředitelka organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Bc. Helena Fejkusová.