„Podané ruce a tlapky v novém“ aneb děkujeme našim canisterapeutům

15.02.2012 20:50

Poslední předvánoční neděli roku 2011 jsme v Lidovém domě ve Frýdku-Místku zažili velkou slávu. Konala se tam totiž pro naše členy, aktivní canisterapeutické týmy, klienty, donátory a sponzory jedinečná akce, jejímž hlavním cílem bylo vzájemné poděkování za spolupráci a předání našim aktivním CT týmům jednotné identifikační označení, které jsme mohli pořídit díky velkorysosti našich sponzorů a donátorů. Od této chvíle naše aktivní CT týmy vystupují v jednotných zelených polokošilích s potiskem a naši pejskové mají speciální postroje značky Julius-K9 s názvem organizace. Všichni naši klienti tak od této chvíle vědí, jak vypadají CT týmy Podaných rukou, o.s. a vždy nás bez problémů poznají.


Program akce byl opravdu pestrý, na jevišti se vystřídalo několik účinkujících. Nechyběly ukázky tance se psem, orientální tanec v podání klientů z Našeho světa v Pržně, taneční vystoupení dětských klientů ???, před Vánoci zazněly koledy v netradičním pojetí od kapely Vládi Ochmana, aj. Hosté se velmi dobře bavili, družně diskutovali, sálem se rozléhal hlasitý smích a všem ve tvářích byla vidět spokojenost.

A tak to má přeci být.

Závěrem se sluší poděkovat a jmenovat jednotlivé donátory a sponzory, bez jejichž přispění by tato akce nemohla proběhnout a naše organizace by nemohla poskytovat služby canisterapie na takové profesionální úrovni tak, jak nyní činí. Ještě jednou tedy velice děkujeme Nadaci OKD, Lesům ČR, Statutárnímu městu  Frýdek-Místek, Statutárnímu městu Ostrava, Nadaci Pomozte dětem, aj.

Pevně věříme, že tato bezvadná spolupráce bude i nadále pokračovat a my budeme mít možnost se opět brzy potkat na akci obdobného typu.

Děkujeme!