POZOR - NOVINKY V PLATBÁCH PRO PODANÉ RUCE, O.S.

22.02.2012 17:02

POZOR! Novinkou je, že se od letošního roku budou všechny platby a poplatky  provádět na účet PR vedený u Komerční banky. Pro identifikaci platby je nutné uvádět specifický symbol.

 


Platby provádějte výhradně na účet sdružení: 19-3763330247/0100.

 

Tvar spec. symbolu bude vždy tvořit aktuální rok + číslo konkrétní platby.

V případě kombinovaných plateb za seminář či více přihlášek uvádějte jako VS kombinaci 2012 + koncové číslo příslušné platby (např. budete-li se hlásit se svým psem na první zkoušky, zaplatíte za seminář a otestování jednoho psa dohromady 900 Kč. Jako VS k této kombinované platbě uvedete 2012+2+3, tedy 201223.)


20120 / 200,- / členství

20121 / 200,- / PTCT - O

20122 / 400,- / PTCTP

20123 / 500,- / seminář

 

Za organizaci Podané ruce, o.s.

 

Monika Olbrechtová

koordinátor canisterapie

www.podaneruce.eu

tel.: 777 260 110

E-mail: monika.olbrechtova@podaneruce.eu