Referenční zpráva o poskytování canisterapie za rok 2011

19.02.2012 10:08

 

 

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek -Místek

příspěvková organizace
Fibichova 469, 738 01 Frýdek – Místek
IČ: c, č.ú.:5801307734/0600, tel.:558 431 563
E-Mail: centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

 

Referenční zpráva o poskytování   canisterapie za rok 2011

V našem zařízení zprostředkováváme canisterapii  ve spolupráci s organizací Podané ruce, o. s.,

Zborovská 465, 738 02, Frýdek – Místek.

      Naše organizace poskytuje sociální služby denního stacionáře, chráněného bydlení a odlehčovacích služeb - pro osoby s mentálním postižením, s tělesným a smyslovým postižením.   Na oddělení denního pobytu a oddělení zvýšené péče nás v roce 2011 i v předešlých letech pravidelně navštěvovala paní Bc. Helena Fejkusová s fenkou labradorského retrívra Jenny a pejskem Waldemarem a paní  Bc. Irina Tkáčová s fenkou zlatého retrívra Anetou. Paní Fejkusová i paní Tkáčová mají hezký a vstřícný přístup k našim uživatelům. Se spoluprací s touto organizací jsme  spokojeni a na setkání s pejsky se všichni vždy moc těšíme. Canisterapie, která využívá pozitivního působení psa na člověka, pro nás má velký význam, je pro nás zpestřením a doplněním nabídky činností, které poskytujeme, ale i přínosem pro samotné uživatele v oblasti jejich sociálně emocionálního vývoje, v oblasti rozvoje jejich komunikačních schopností, somatické stimulace a motorických schopností nebo rozvoje jejich volních vlastností.

     Při kontaktu se psem se většina klientů na oddělení denního pobytu zpravidla zklidní, ztiší, soustředí se na psa a vnímají jeho srst nebo teplo, soustředí se. Někteří z klientů jsou ochotni zkusit něco nového. Pozorovali jsme, že je pes pro klienty  motivací k činnosti nebo k pohybu. Byl často odměnou, klienti si s ním rádi  hráli nebo pracovali (sbírali jsme žaludy na zahradě se psem a nasbírali jsme více než obvykle). Při každé návštěvě jsme uvítali spolupráci s canisterapeuty.

     U klientů s těžkým kombinovaným postižením dochází zejména k prohřátí a uvolnění spastických částí těla a prohloubení dýchání při somatických stimulacích za pomoci psa (polohování, „masáže“). Klienti i s těmi nejzávažnějšími formami postižení bývají u této činnosti více vnímavější, častěji navazují zrakový kontakt, u některých zaznamenáváme úsměv či jiné formy vyjádření pocitů libosti v reakci na psa. Musíme proto konstatovat, že canisterapie významně podporuje kvalitu života našich klientů.

     Na oddělení zvýšené péče, kam docházejí převážně klienti s poruchou autistického spektra a s těžkým mentálním a kombinovaným postižením pes představuje podporu při sociálním začleňování, získávání vhodných sociálních návyků, odbourávání  strachu ze psů. Uživatelka, která se bála psa, si na něj nyní s podporou canisterapeuta lehne. Většina uživatelů toleruje nyní psa v místnosti a mají snahu o spolupráci (krmí psa, snaží se česat psa, vodí psy, dávají mu napít, nechají se přeskočit psem, hladí psa apod.). Učí se psu neubližovat, učí se pohlazení, objetí a dalším sociálním projevům . U uživatelů s autismem se někdy jedná i o pasivní canisterapii, kdy psa vůbec snesou v místnosti, nekřičí, sledují pohyby psa a jeho projevy. Klienti s autismem se naučili respektovat také canisterapeutky, (cizí osoby) nebo pracovat ve skupině.

Canisterapie se na oddělení denního pobytu zúčastnilo 22 klientů, na oddělení zvýšené péče 10 klientů.

Zařazení do kategorií: 2 klienti 11 – 14 let

                                     3 klienti 15 – 18 let

                                   27 klientů  nad 18 let.

 

Ve Frýdku – Místku dne 12. 1. 2012

 

                                        Za organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek p. o.

                                                                         Mgr. Magdalena Řepišťáková

Více zde: https://www.canisterapie.info/news/referencni-zprava-o-poskytovani-canisterapie-za-rok-2011/