ZŠ Slezské diakonie Český Těšín

19.02.2012 10:21

 

Canisterapie - hodnocení za kalendářní rok 2011

V kalendářním roce 2011  navštěvovala Ing. Olivia Bischofová naše pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín, Frýdecká 34, pobočka ZŠ Třanovského 10, Český Těšín v rámci canisterapie pravidelně co 14 dnů mimo hlavní prázdniny.

Jejími klienty byli všichni žáci naší školy - od ledna do června 9 žáků, od září do prosince 10 žáků. Jedná se  o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - 2 žáci s autismem, 1 SMP, 4 TMP a 3 HMP.

V rámci canisterapie probíhalo mj. polohování imobilních žáků, jejich zklidňování, relaxace, uvolňování z křečovitých stavů, kontaktní hry i činnosti a aktivity podporující rozvoj hrubé i jemné motoriky. Žáci se učili díky psa odbourávat vlastní strach, a nabývat tak sebevědomí.

Canisterapie je součástí rehabilitačního programu a je i součástí vzdělávacího procesu na naší škole. Proto považujeme pravidelnou docházku paní Bischofové s canisterapeutickými psy za velice přínosnou. Canisterapie se kladně odráží na chování a pozitivních reakcích žáků, na jejich sociální přizpůsobovosti a zdravotním stavu.

Velice si vážíme citlivého a láskyplného přístupu paní Bischofové ke všem našim žákům.

V Českém Těšíně 23.1.2012                            

 

Za pobočku ZŠ Slezské diakonie Český Těšín

Mgr. Taťána Pindejová