Naše realizované aktivity

  • Pravidelné terénní služby CT u klientů s handicapem a seniorů
  • Odborné semináře CT
  • Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP)
  • Přetestování CT týmu po dvou letech (PTCTP - O)
  • Jednorázové CT akce, jako jsou besedy a přednášky s ukázkami CT
  • Konzultaces výcvikářem psů aj.