Canisterapeutický (CT) výkaz

 

CT výkaz 2018 vzor.docx (187643)


Zde se nachází nový vzor CT výkazu o provedené canisterapii. 

Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s., je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku. V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další (opakovací) zkoušky poplatek jako by byly první.

 

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek